This is a mirror of official site: http://jasper-net.blogspot.com/

אור ירוק: Google Street View קיבל אישור לפעול בישראל

| Sunday, August 21, 2011
שירות המיפוי הפנורמי של גוגל שהחל את דרכו ב-2007, זוכה הבוקר (א') לאישור הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע ועתיד לפעול בישראל תחת מספר הגבלות. במסגרת האישור תוכל גוגל להפעיל במרחב הציבורי בישראל את ניידות הצילום של שירות Street View ולכלול את התמונות בשירות Google Maps.
מיפוי במחלוקת

Google Street View הוא יישום המאפשר למשתמשי שירות המפות של גוגל לצפות בצילום פנורמי של רחובות ושטחים ציבוריים אחרים. השירות החל לפעול באופן רשמי במאי 2007 ומכסה כיום אזורים נרחבים בקרוב לשלושים טריטוריות ברחבי העולם, לרבות ארצות הברית, רבות ממדינות אירופה, אוסטרליה, דרום אפריקה ויפן.

את התמונות מצלמת גוגל באמצעות כלי רכב ייעודי עליו מותקנות מצלמות המאפשרות צילום היקפי של השטח תוך נסיעה ברחובות הערים ובמרחב הציבורי. את אוסף הצילומים הגולמיים הנקלטים בניידת הצילום, מעבירה גוגל למרכז מידע בארה"ב בו נעשה במידע עיבוד במטרה להביאו לתוצר הסופי המוצג באינטרנט.

לצד היתרונות הגלומים בשירות GSV, יש להפעלתו השפעה על פרטיות התושבים באזורים המצולמים: צילום המרחב הציבורי נקלט במצלמה באקראי יחד עם דמויות אדם ואובייקטים אחרים הניתנים לשיוך לאדם מזוהה כמו לוחיות רישוי של כלי רכב ובתי מגורים. על דמויות אדם או לוחיות רישוי הנקלטות במצלמה מפעילה גוגל מזה זמן טכנולוגיית טשטוש אוטומטי; כמו כן, צילום במרחב הציבורי עלול לקלוט גם מקומות שהם ברשות היחיד.

Read more: newsGeek
QR: https://chart.googleapis.com/chart?chs=80x80&cht=qr&choe=UTF-8&chl=http://www.newsgeek.co.il/google-street-view-soon-in-israel/

Posted via email from Jasper-net

0 comments: